Leasing konsumencki a ubezpieczenie AC

Leasing konsumencki to interesująca forma finansowania dla środków trwałych. Większości osób leasing kojarzy się z produktem finansowym skierowanym do przedsiębiorstw. Produkt ten jest jednak dostępny również dla konsumentów. Coraz większą popularność zdobywa finansowanie w ten sposób między innymi zakupu auta. Prezentujemy zatem korzyści wynikające z wybrania tej formy finansowania zakupu pojazdu.

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing stanowi umowę między dwiema stronami, które nazywane są leasingodawcą i leasingobiorcą. To leasingodawca dokonuje zakupu konkretnego środka trwałego i użycza go klientowi do użytkowania. Ten natomiast w zamian płaci comiesięczną ratę w konkretnej wysokości. Właścicielem pojazdu nadal pozostaje jednak leasingodawca. Przepisy o leasingu konsumenckim pojawiły się dopiero w 2011 roku i od tego czasu z tej formy finansowania mogą korzystać osoby, które nie są przedsiębiorcami.

Leasing konsumencki a kredyt

Leasing konsumencki stanowi bezpośrednią konkurencję dla kredytu gotówkowego. Istnieje jednak kilka znaczących różnić pomiędzy tymi dwoma instrumentami. Najważniejsza to fakt, że w przypadku leasingu nie jesteśmy właścicielami pojazdu. Ten należy do leasingodawcy i dopiero po zakończeniu umowy i wykupieniu pojazdu przechodzi on na własność leasingobiorcy. Nie ma jednak konieczności wykupowania pojazdu i można po prostu wymienić go na nowy, zawierając nową umowę leasingu konsumenckiego. W przypadku kredytu gotówkowego zakupiony pojazd natychmiast staje się własnością kredytobiorcy, który następnie spłaca comiesięczne raty bez względu na to czy nadal posiada kupiony pojazd.

Różnica dotyczy także łatwości w uzyskaniu obu form finansowania. Leasing konsumencki charakteryzuje się mniejszymi wymaganiami, a zatem jest dostępny dla większej grupy osób. Dodatkowo decyzja o przyznaniu leasingu jest bardzo często udzielana w zdecydowanie krótszym czasie. Jeżeli zatem potrzebujesz szybko zdobyć pojazd to leasing może być lepszym wyborem.

Ubezpieczenie AC w leasingu konsumenckim

Mimo, że pojazd w leasingu pozostaje własnością leasingodawcy to koszty związane z ubezpieczeniem ponosi już użytkownik. Niezbędne jest oczywiście wykupienie ubezpieczenia OC, które jest wymagane w polskim prawie. Zazwyczaj jednak ubezpieczenie AC także jest koniecznością z uwagi na wymogi leasingodawcy. Przedsiębiorstwo udzielające leasingu może narzucać również pewne wymogi związane z rodzajem wybieranego ubezpieczenia autocasco. Dlatego też może być wymóg wykupienia AC bez wkładu własnego, ze stałą sumą ubezpieczenia lub z warsztatową likwidacją szkód. Leasingodawca może dodatkowo wymagać także wykupienia pakietu NNW.

Niektórzy leasingodawcy współpracują z konkretnymi ubezpieczycielami i zachęcają do wybierania ich ofert. W celu uniknięcia strat finansowych najlepiej jednak samodzielnie przeanalizować dostępne na rynku oferty i na tej podstawie wybrać te, które wpasują się w oczekiwania i potrzeby. Samodzielna analiza rynku i porównanie różnych ofert pozwoli na znalezienie idealnie dopasowanej do oczekiwań oferty, która świetnie wpasuje się w potrzeby.

Popularność leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki na polskim rynku obecny jest już od przeszło 10 lat. Nadal jednak nie stanowi najpopularniejszej formy finansowania zakupu pojazdów lub przedmiotów. Utarte przeświadczenie o tym, że leasing jest opłacalny jedynie dla firm sprawia, że wiele osób nawet nie zastanawia się nad zakupem auta w ten sposób. Potwierdzają to dane zgodnie, z którymi w roku 2020 spośród wszystkich klientów leasingu tylko 0,5% stanowili klienci indywidualni. W Europie Zachodniej natomiast leasing brany na osobę prywatną ma aż 25% udziału w rynku, a zatem jest dość popularną formą finansowania zakupu pojazdu.

Leasing to forma finansowania, która najczęściej kojarzy się z zakupem pojazdów mechanicznych. Można jednak w ten sposób nabywać również innego rodzaju dobra. Mogą to być nieruchomości, maszyny i wiele innych środków trwałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *