Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę dla nieruchomości na wypadek wszelkich nieszczęśliwych zdarzeń. Takie sytuacje jak kradzież, zalanie czy pożar mogą zostać objęte ubezpieczeniem. W celu uniknięcia rozczarowania należy jednak w prawidłowy sposób wybrać samą polisę. Decydując się na konkretny produkt warto sprawdzić przed czym faktycznie chroni. Podpowiadamy w jaki sposób wybrać polisę, która spełni oczekiwania i będzie stanowiła skuteczną ochronę dla posiadanej nieruchomości.

Ubezpieczenie może posiadać różny zakres

Ubezpieczenie mieszkania może posiadać zróżnicowany zakres i obejmować różnego rodzaju uszkodzenia, które mogą wystąpić w obiekcie. W podstawowym pakiecie ubezpieczenie obejmuje jedynie mury oraz elementy stałe, czyli tkankę ścian, wykładziny, instalacje, okna, drzwi itp. Dokupując dodatkowy zakres ochrony można rozszerzyć ją o ubezpieczenie mebli, sprzętu elektronicznego, odzieży, książek czy biżuterii. Polisa odnosząca się do murów i elementów stałych najczęściej obejmuje jedynie ochronę przed różnego rodzaju zdarzeniami losowymi jak pożar czy zalanie. Polisa na mienie natomiast chroni również przed kradzieżą i rabunkiem.

Należy pamiętać o tym, że im bardziej rozbudowana polisa tym wyższa składka, którą należy ponosić. Dlatego też rodzaj ubezpieczenia należy dopasować do rodzaju posiadanego obiektu, aby w pełni odpowiadał on potrzebom. Przykładowo nieruchomość znajdująca się na ostatnim piętrze bloku nie musi być ubezpieczona na wypadek zalania.

Czynniki wpływające na wysokość składki

Każdego rodzaju ubezpieczenie jest związane z koniecznością systematycznego opłacania na nie składek. Odpowiednie wybranie polisy pozwoli na uniknięcie przepłacania za posiadane ubezpieczenie. Na koszt składki ubezpieczeniowej wpływa kilka głównych czynników i warto się z nimi zapoznać.

Pierwsza kwestia odnosi się do ubezpieczenia mienia. Tutaj można rozróżnić ubezpieczenie na wartość odtworzeniową oraz rzeczywistą. W pierwszej sytuacji suma ubezpieczenia odnosi się do kosztów związanych z nabyciem nowego mienia, a w drugiej bierze pod uwagę również zużycie przedmiotów. Dlatego też wybierając polisę należy realnie ocenić wartość posiadanych przedmiotów. Sztuczne zawyżanie ich wartości jedynie podnosi wysokość składki, a w przypadku ich kradzieży lub zniszczenia, ubezpieczyciel odnosi się do faktycznej wartości przedmiotów.

Wysokość składki jest zależna również od posiadanych zabezpieczeń w mieszkaniu. Posiadanie drzwi antywłamaniowych, systemów alarmowych, sejfów, wzmacnianych okien czy zabezpieczeń przeciwpożarowych może w znaczący sposób wpływać na obniżenie wysokości składki za ubezpieczenie mieszkania. Każdy z tych elementów wpływa bowiem na mniejsze ryzyko wystąpienia szkody w nieruchomości.

Wysokość składki można obniżyć również poprzez wzięcie udziału w pokryciu kosztów związanych z usunięciem szkody. Także brak szkód na poprzednich polisach może prowadzić do tego, że składka ulegnie obniżeniu.

Warto dokładnie przeczytać OWU

Ogólne Warunki Umowy to jeden z najważniejszych dokumentów dla wszystkich osób, które decydują się na wykupienie polisy. W ogólnych warunkach można znaleźć dokładne informacje na temat zakresu ochrony, wyłączeń z umowy, maksymalnych wartości odszkodowania i sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłaconego.

Popularnymi wyłączeniami są wszelkiego rodzaju szkody wywołane przez zwierzęta. Bardzo często także dzieła sztuki i biżuteria są wyłączone z umowy ubezpieczeniowej.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własny wzór umowy i warto się z nim dokładnie zapoznać. Pozwoli to uniknąć w przyszłości przykrych rozczarowań związanych z nieotrzymaniem odszkodowania za konkretne szkody, które powstały w mieszkaniu.

Warto dokupić ubezpieczenie OC

Bardzo popularnym dodatkiem do ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed szkodami, które zostały wyrządzone osobom trzecim np. w sytuacji zalania mieszkania sąsiada. Dodatkowo ubezpieczenie to można rozszerzać pod względem zakresu i zagwarantować sobie ochronę również w sytuacji, gdy nasze dziecko wybije szybę sąsiadowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *