Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten rodzaj ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla poszkodowanych w wypadku lub kolizji. Najczęściej jest wykupowane na okres 12 miesięcy, ale w szczególnych przypadkach istnieje również możliwość wykupienia go na krótszy okres czasu.

Działanie ubezpieczenia OC

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w Polsce funkcjonuje ustawa, która nakazuje wszystkim użytkownikom drogi posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia. Dzięki umowie ubezpieczenia osoby poszkodowane mogą liczyć na otrzymanie rekompensaty za poniesione straty wynikające z samego zdarzenia. Ewentualna stłuczka lub wypadek są zatem związane z tym, że poszkodowany otrzymuje środki na pokrycie szkód od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC to wypłatę odszkodowania ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Fundusz wypłaca należne środki poszkodowanemu, a następnie zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Warto pamiętać, że ubezpieczyciele posiadają górną granicę odpowiedzialności. Odnosi się ona do pojedynczego zdarzenia, a nie ilości poszkodowanych w nim osób. Kwota ta wynosi 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. W przypadku wyższych kosztów to sprawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków.

Należy również mieć świadomość tego, że ubezpieczenie dotyczy nie posiadacza, a pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie obejmuje zatem szkody powstałe nie tylko w przypadku ruchu drogowego, ale również w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie załadunku i rozładunku, garażowania czy zatrzymania i postoju. Zatem nawet uszkodzenia związane z otwieraniem drzwi i uderzeniem w inny pojazd są objęte ubezpieczeniem i poszkodowany może otrzymać odpowiednią rekompensatę.

Zakres szkód, które obejmuje ubezpieczenie

Samo ubezpieczenie OC posiada bardzo szeroki zakres i pokrywa szkody na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim pokrywane są koszty lekarstw, rehabilitacji oraz leczenia poszkodowanego. Przysługuje również odszkodowane za utracone dochody czy szkody w pojeździe. Ubezpieczyciele zapewniają również dla osoby poszkodowanej auto zastępcze. Również uszkodzenie w trakcie zdarzenia smartfona lub innego sprzętu jest objęte odszkodowaniem. Posiadanie ubezpieczenia gwarantuje ochronę zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego w wyniku konkretnego zdarzenia. Sprawca nie będzie bowiem zobowiązany do ponoszenia kosztów usunięcia szkody, a poszkodowany nie będzie musiał dochodzić należnych mu środków na drodze sądowej.

Ważne terminy i kary związane z ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC dla pojazdu należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Brak dopełnienia tego obowiązku może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Pierwsza dotyczy otrzymania mandatu w trakcie kontroli drogowej, który wynosi 50 zł. Bardziej dotkliwe jest jednak przekazanie informacji o braku polisy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tutaj kara zależy od okresu, w którym nie posiadamy polisy i maksymalnie może wynieść nawet 5600 złotych w przypadku samochodów osobowych. W niektórych przypadkach zatem wysokość kary będzie przewyższała samą wartość konkretnego pojazdu i będzie bardzo dotkliwa dla jego właściciela.

Dodatkowo brak ważnej polisy w razie wypadku lub stłuczki sprawia że sprawca z własnych środków musi pokryć szkody. Tutaj natomiast mogą one sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego też dla własnego bezpieczeństwa warto zadbać o ważność polisy. W przypadku problemów finansowych istnieje możliwość rozbicia samej płatności na raty, co pozwala na odciążenie budżetu domowego.

Sprawdzanie ważności ubezpieczenia

Ważność ubezpieczenia można zweryfikować na kilka sposobów. Przede wszystkim na samym potwierdzeniu zawarcia polisy wyszczególnione są wszystkie dane na temat jej aktualności. Niekiedy jednak sprawca nie posiada jej przy sobie i w takim przypadku należy skorzystać z innych metod. Dostępne są obecnie 2 narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie ważności ubezpieczenia:

  • Ufg.pl – na stronie wystarczy wybrać opcję „Jestem poszkodowany” i następnie „Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku”. Wystarczy w tym miejscu podać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, wskazać datę zdarzenia i kraj, aby dowiedzieć się czy sprawca dysponuje ważną polisą.
  • Historiapojazdu.gov.pl – w przypadku korzystania z tej usługi istnieje możliwość zweryfikowania OC sprawcy. Należy w tym celu znać numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Sama usługa przydaje się także w momencie zakupu auta, gdyż daje możliwość zdobycia wielu informacji na temat historii pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *