Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia firmy to niezbędny produkt dla wielu przedsiębiorstw, które pragną zadbać o bezpieczeństwo swojej działalności. Ubezpieczenie OC kierowane do przedsiębiorstw pozwala na zabezpieczenie majątku firmy oraz przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi lub niewywiązanie się z umowy. Dobrze wybrana polisa zapewnia solidną ochronę dla wszystkich działających na rynku przedsiębiorstw i gwarantuje wysokie bezpieczeństwo związane z prowadzeniem działalności. Zapewnia odpowiednią ochronę finansową na wypadek różnych zdarzeń, które mogą wystąpić.

Co mogą obejmować ubezpieczenia firmy?

Ubezpieczenia mogą posiadać bardzo szeroki zakres i obejmować wiele elementów. Z uwagi na różnorodną specyfikę działalności firm same polisy są dostosowane do konkretnych branż i można je dodatkowo modyfikować pod własne potrzeby, aby uzyskać jeszcze większe korzyści związane z korzystaniem z nich. Ubezpieczenia firmy mogą obejmować:

  • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa (budynków, urządzeń, itp.) od wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, jak deszcz, grad, huragan, lawina, zalanie, wybuch, upadek drzew itd.
  • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa od kradzieży, rabunku oraz wandalizmu.
  • Ubezpieczenie elementów szklanych (gabloty, stoły, lustra, okna) od pęknięć oraz stłuczeń.
  • Ubezpieczenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie.
  • Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności. Polisa w tym zakresie może obejmować zarówno odszkodowania za wypadki związane z użytkowaniem jej produktów, jak i kary wynikające z niewywiązania się z umowy lub niedopełnienia jej warunków. Wszelka odpowiedzialność ponoszona przez przedsiębiorstwo jest w takiej sytuacji przekazywana na towarzystwo ubezpieczeniowe, a firma ma zagwarantowaną pełną ochronę przed wszelkiego rodzaju konsekwencjami finansowymi związanymi z jej działalnością.

Sama polisa ubezpieczeniowa może być jednak zdecydowanie szersza i obejmować także zdarzenia specyficzne dla konkretnej branży. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie warto zatem dokładnie określić wszelkie ryzyka i skonsultować się ze specjalistą, który będzie w stanie udzielić rzetelnej pomocy. Wykwalifikowany agent ubezpieczeniowy na podstawie swojego doświadczenia wskaże potencjalne zagrożenia, na wypadek których warto się już zawczasu ubezpieczyć.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia firmy mają duże znaczenie także dla przedsiębiorstw działających w branży transportowej. W ich przypadku przydatne będzie ubezpieczenie Cargo, które zapewnia ochronę mienia w transporcie oraz w komunikacji. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas transportu drogą lądową, kolejową, lotniczą, morską oraz śródlądową. Jest w stanie zapewnić ochronę na wypadek utraty, ubytku czy nawet zniszczenia przewożonych towarów i działa również w przypadku korzystania z usług podwykonawców.

Każde przedsiębiorstwo wysyłające własne towary i dbające o swój rozwój powinno skoncentrować się właśnie na tym, aby w prawidłowy sposób wybrać dla siebie polisę. Rozbudowane ubezpieczenie Cargo to pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak kradzież czy wypadek, firma nie będzie zmuszona do samodzielnego pokrywania kosztów związanych z utraconym mieniem.

Ubezpieczenie CARGO czy OC przewoźnika?

Ubezpieczenia firmy transportowej występują w różnych formach. Zarówno polisa Cargo, jak i ubezpieczenie OC chronią transportowane mienie, ale ich zakres odrobinę się od siebie różni.

OC przewoźnika drogowego skupia się przede wszystkim na interesie przewoźnika. Dlatego też ochrona w tym przypadku obowiązuje jedynie przy winie przewoźnika. Nie dotyczy zdarzeń spowodowanych właściwościami przewożonego towaru czy siłą wyższą.

Z kolei ubezpieczenie Cargo pozwala na zabezpieczenie interesów właściciela przesyłanego towaru. Jest zatem skierowane głównie do producentów i dystrybutorów, którzy nie chcą ponosić konsekwencji związanych z utratą mienia podczas, któregoś z etapów transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *