Regres ubezpieczeniowy – co to jest?

Regres ubezpieczeniowy stanowi roszczenie, do którego prawo posiada zakład ubezpieczeń. Dotyczy ono przede wszystkim ubezpieczeń na pojazdy i polega na tym, że ubezpieczyciel ma prawo żądać od sprawcy zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone poszkodowanemu. Dokładne przepisy reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Istnieje kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel może skorzystać z prawa do regresu. W dalszej części artykułu przedstawiamy dokładniejsze informacje.

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo zastosować regres ubezpieczeniowy?

Ubezpieczyciel może zastosować regres jedynie w kilku ściśle określonych przypadkach. W trosce o bezpieczeństwo klientów nie ma tutaj dowolności i możliwości stosowania nadużyć. Dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania może wystąpić w sytuacji, gdy sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na drodze przestępstwa. Również w sytuacji, gdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (wyjątkiem są przypadki, w których chodziło o ratowanie ludzkiego życia lub pościg za sprawcą przestępstwa). Regres jest stosowany także w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Powyższe sytuacje to jedyne, w których firma, u której posiadamy ubezpieczenie OC ma prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconych środków. Warto również pamiętać, że zwrot może mieć charakter jedynie pieniężny i nie może obciążać spadkobierców osoby ubezpieczeniowej, gdy wypłata odszkodowania nastąpiła już po śmierci poszkodowanego.

Brak ubezpieczenia OC a regres ubezpieczeniowy

Mimo, że w Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów to niektóre osoby nie stosują się do obowiązujących przepisów. W przypadku posiadania nieważnego ubezpieczenia lub jego całkowitego braku również może wystąpić sytuacja regresu ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo zgłosić zdarzenie do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który po zgromadzeniu dokumentów przekaże ją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten wypłaci odszkodowane poszkodowanym, a następnie zwróci się do sprawcy o zwrot środków.

UFG zajmuje się także egzekwowaniem obowiązku posiadania ubezpieczenia. Tylko w 3 kwartałach 2019 roku wystawionych zostało 93 tys. wezwań do zapłaty za brak posiadania ubezpieczenia OC. Konsekwencje związane z brakiem ubezpieczenia mogą być nieprzyjemne nie tylko w przypadku spowodowania kolizji. W Polsce jedynie ubezpieczenie AC jest dobrowolne i nie ma obowiązku wykupowania go.

Jak się bronić przed regresem ubezpieczeniowym?

Na szczęście dla sprawców zdarzeń drogowych istnieją sposoby na obronę się przed regresem. Samo otrzymanie wezwania do zapłaty wcale nie oznacza, że konieczne będzie zapłacenie konkretnej kwoty. W sytuacji, gdy istnieją podstawy do obrony to warto się na takie działanie zdecydować. Przykładem takiego przypadku może być zła ocena sytuacji przez ubezpieczyciela. Może to wystąpić na przykład w sytuacji kolizji na parkingu. Uszkodzenia innego pojazdu podczas wyjazdu z miejsca parkingowego można nie poczuć. W takim przypadku naturalne odjechanie z miejsca zdarzenia stanowi podstawę do tego, aby uniknąć konieczności poniesienia kosztów za wyrządzoną szkodę.

W celu uniknięcia regresu ubezpieczeniowego należy przygotować odwołanie od żądania zapłaty wraz z uzasadnieniem swojej prośby. Dokładne opisanie całego wydarzenia i przedstawienie swojego punktu widzenia może przyczynić się do tego, że zapłata konkretnej kwoty na rzecz ubezpieczyciela nie będzie konieczna.

Regres ubezpieczeniowy może ulec przedawnieniu

Regres ubezpieczeniowy podlega procedurze przedawnienia. Nie ma ściśle określonych przepisów w przypadku regresu związanego z ubezpieczeniem OC i oceny sytuacji mogą być różne. W większości przypadków jednak ubezpieczyciele stosują okres 3 lat, po którym to roszczenie ulega przedawnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *