Ubezpieczenia emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne budzą spore zainteresowanie z uwagi na fakt, że są w stanie zagwarantować godne życie na starość. Odpowiednie zadbanie o swoją emeryturę jest w stanie zapewnić w przyszłości świadczenie, które będzie pozwalało na prowadzenie godnego życia. Możliwości przygotowania się na starość jest naprawdę wiele i pozwalają na to zarówno instrumenty udostępniane przez Państwo, jak i oferty niektórych firm prywatnych. Prezentujemy w jaki sposób można odkładać na spokojną starość i dobrze przygotować się do tego okresu.

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne

W Polsce dla wielu osób ubezpieczenia emerytalne są obowiązkowe i dotyczy to wielu grup osób. Do opłacania składek zobowiązani są przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność rolną, pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę i zlecenie oraz wiele innych grup osób. Większość osób zatrudnionych ma obowiązek w każdym miesiącu opłacać składki na ubezpieczenia w odpowiedniej wysokości. W ten sposób zbierany jest kapitał, który następnie po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wypłacany co miesiąc w ratach w konkretnej wysokości. Wypłacane kwoty są tym wyższe im więcej udało się odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz im dłużej się pracowało.

Polski system emerytalny

W przypadku Polski system emerytalny składa się z 3 filarów, które pozwalają odkładać środki na przyszłe świadczenie.

Założenia I filaru realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). To właśnie odkładanie środków w tym systemie jest obowiązkowe dla większości osób. Należy jednak liczyć się z tym, że opieranie się jedynie na I filarze może nie być wystarczające do tego, aby zapewnić sobie godne świadczenie emerytalne, które będzie pozwalało na zachowanie dotychczasowego poziomu życia w przyszłości.

II filar stanowią Otwarte Fundusze Emerytalne oraz subkonto w ZUS. Oszczędzanie na emeryturę tutaj również jest obowiązkowe i część środków odprowadzanych w ramach ubezpieczenia trafia właśnie na II filar, który również może stanowić zabezpieczenie na przyszłość.

Ostatnim jest III filar, na który składają się IKE, IKZE, PPE oraz PPK. Wszystkie instrumenty z tej grupy są dobrowolne i należy samodzielnie wyrazić chęć odkładania środków w ten właśnie sposób. IKE oraz IKZE można założyć samodzielnie i samemu odprowadzać w ramach tych programów odpowiednie kwoty. Należy pamiętać, że są to produkty prywatne, które nie podlegają pod powszechny system emerytalny. Dlatego też zgromadzone na nich środki można wypłacić w dowolnym momencie, ale pod względem finansowym najlepiej dokonać tego w okolicach wieku emerytalnego. Jeżeli zaś chodzi o PPE oraz PPK to są to programy dedykowane do pracowników. To pracodawca zapisuje w nich osoby, które się na to zdecydują i co miesiąc na rachunek odprowadzane są konkretne kwoty, które w przyszłości mogą stanowić dodatek do emerytury otrzymywanej z pozostałych filarów.

Ubezpieczenia emerytalne od prywatnych firm

Ubezpieczenia emerytalne działają nie tylko w ramach wskazanych powyżej 3 filarów. Istnieje również możliwość wykupienia specjalnego pakietu ubezpieczeniowego, który pozwoli na wypłatę konkretnej kwoty po osiągnięciu wieku zapadalności polisy. Najczęściej te produkty finansowe wymagają od klienta opłacania co miesięcznej składki na polisę, która jest następnie inwestowana zgodnie z wybraną wcześniej strategią. Środki kumulowane w ten sposób przez wiele lat mogą następnie zostać wypłacone w całości lub w miesięcznych ratach. Dzięki ich stałemu inwestowaniu ich wartość może znacząco przewyższać wysokość dokonanych wpłat.

Dodatkowo ubezpieczenia emerytalne w tej formie pozwalają dokupować klauzule dodatkowe, które gwarantują ochronę na wypadek poważnej choroby czy wypadku. W razie utraty zdolności do pracy to towarzystwo ubezpieczeniowe może przejąć zadanie opłacania środków na polisę. Dokładne warunki tego rodzaju ubezpieczenia są opisane w samych warunkach umowy, z którymi warto się dokładnie zapoznać, aby w przyszłości uniknąć poważnego rozczarowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *