Ubezpieczenia, jak zostać agentem?

Ubezpieczenia, jak zostać agentem to kwestia interesująca wiele osób, które planują swoją ścieżkę kariery lub planuje się przebranżowić. Kuszące w branży ubezpieczeń są przede wszystkim możliwie wysokie do osiągnięcia zarobki oraz swego rodzaju wolność w tego rodzaju pracy. Dla wielu taka forma zatrudnienia może zatem wydawać się bardzo atrakcyjna i budzić w nich spore zainteresowanie. Dodatkowo sam próg wejścia w branże ubezpieczeń nie jest bardzo wysokie i wiele osób może zostać bez problemu agentami. Najważniejsze w tej branży są przede wszystkim kompetencje miękkie, czyli otwartość na nowych ludzi, umiejętność rozpoznawania potrzeb oraz rozmowy.

Podstawowe wymagania dla agenta ubezpieczeniowego

W celu rozpoczęcia pracy jako agent ubezpieczeniowy nie trzeba posiadać specjalistycznego wykształcenia. Wystarcza wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz zdanie egzaminu, po którym możliwe będzie otrzymanie licencji pozwalającej na pracę jako agent. Spełnienie podstawowych wymagań pozwala na przejście przez 5 etapów szkoleń, wdrożeń oraz egzaminów, które mają za zadanie przygotować do pracy jako agent ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenia, jak zostać agentem – poszczególne etapy

Droga do stanie się agentem ubezpieczeniowym składa się z kilku etapów i ważne jest odpowiednie przygotowanie się do niej.

Etap 1 obejmuje szkolenie. Na tym etapie kandydat na agenta zdobywa niezbędną wiedzę do tego, aby wykonywać powierzone mu obowiązki. Szkolenie pozwala poznać wszystkie tajniki ubezpieczeń i trwa 152 godziny.

Etap 2 to przystąpienie do egzaminu. Egzamin składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, które dotyczą zagadnień z zakresu ubezpieczeń i zagadnień związanych z prawidłowym wykonywaniem czynności agencyjnych. Egzamin w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego może zostać zorganizowany w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Etap 3 to czas po zdaniu egzaminu. Obejmuje podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeń oraz założenie działalności gospodarczej.

Etap 4 polega na uzyskaniu stosownej licencji do świadczenia usług agencyjnych. W tym celu należy złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zamierzamy nawiązać współpracę. W celu uzyskania licencji należy posiadać zdany egzamin oraz dołączyć do wniosku zaświadczenie o niekaralności i świadectwo dojrzałości.

Etap 5 to wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Stosowny wniosek jest składany do Komisji Nadzoru Finansowego. Po uzyskaniu wpisu do rejestru agentów można rozpocząć już świadczenie swoich usług.

Ile czasu zajmuje zostanie agentem?

Ubezpieczenia, jak zostać agentem nie jest zatem tak prostym zadaniem jak może się wydawać. Konieczność przejścia wielu etapów do uzyskania licencji sprawia, że nie każda osoba będzie w stanie sobie z tym zadaniem poradzić. Również czas potrzebny na uzyskanie stosownej licencji nie każdej osobie będzie odpowiadał. W najlepszym wypadku cały proces zajmuje bowiem kilka miesięcy, a mogą przedłużyć się nawet do kilkunastu miesięcy. Droga do stanie się agentem ubezpieczeniowym może być zatem naprawdę długa.

Ubezpieczenie dla agenta

Należy również pamiętać o tym, że agenci współpracujący z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi są zobowiązani do wykupienia stosownej polisy. Istnieje prawny obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, która będzie chroniła na wypadek ewentualnych strat u klienta lub klientów. Brak wykupionej polisy OC wiąże się z otrzymaniem kary o równowartości 1000 euro. Dlatego też rozpoczynając pracę dla kilku towarzystw warto natychmiast dokonać wykupienia polisy, która będzie gwarantowała odpowiednią ochronę na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Podsumowanie

Zastanawiając się nad pracą w branży ubezpieczenia, jak zostać agentem należy przygotować się na sporo nauki i czasu potrzebnego do zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Później jednak przy odpowiednim zaangażowaniu można czerpać duże korzyści wynikające z wybrania tej profesji. Skuteczni agenci ubezpieczeniowi są w stanie generować spore zyski związane ze sprzedażą produktów finansowych. Dla wielu osób tego rodzaju praca może być zatem bardzo korzystna i może przynosić wymierne korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *